குடமுழுக்கு

Consecration

பித்தமயக்கம்

Bilious dizziness

மூலப்பொருள்

Raw material

பிரதிநிதி

Representative

வகுப்பு வாதம்

Communalism

அறிவீனம்

Foolishness

மெருகு

Polish

வித்தைக்காரன்

Juggler

வேதம்

Scripture

பூர்வஜென்மம்

Previous birth