எப்படியாவது

Anyhow

தங்குதடை

Obstruction

வாந்தி மருந்து

Emetic

துப்பறிதல்

Spying

தென்னங்கன்று

Coconut seedling

இழுபறி

Uncertainty

தட்டு

Knock

நிகழ்ச்சிப் பதிவேடு

Minute book

அகாலமரணம்

Premature death

தேசத்துரோகி

Traitor