பருமன்

Fat

எகத்தாளம்

Ridicule

மாண்புமிகு

Honourable

புளிச்சமோர்

Sour butter milk

ஆண்மை

Manliness

நினைவு கூர்தல்

Remembering

தன்னிச்சையான 

Voluntary

கிம்பளம்

Bribe

சருகு

Dried leaf

கணையாழி

Signet