தலைதெறிக்க

Headlong

குரங்குபுத்தி

Fickle-mindedness

தடுப்புக்காவல்

Detention

வராக்கடன்

Bad debt

தலைமை தாங்கு

Preside over

தீப்பொறி 

Spark

இடுகாடு

Cemetery

கடிவாளம்

Bridle

இராட்சசன்

Giant

ஓடை

Stream