ஒற்றன்

Spy

இலக்கு

Target

உவகை

Rapture

அநேகமாக

Almost

அமோகம்

Abundance

வளர்ப்புத்தாய்

Foster mother

நெசவுத்தறி

Loom

ஆட்டுப்பட்டி

Sheepfold

காலி

Empty

கையாடல்

Embezzlementt