உளறு

Blabber

பளிச்சிடுதல்

Shining

சூனியக்காரன்

Sorcerer

எரிமலை

Volcano

தில்லுமுல்லு

Deceit

காட்டுமிராண்டி

Barbarian

தகராறு

Dispute

உப்பளம்

Salt pan

மோதிக்கொள்ளுதல்

Collision

அத்தாட்சி

Evidence

                                                                                                 Click here to practice