பூசுதல்

Smearing

மூடநம்பிக்கை

Superstition

அகவிலைப்படி

Dearness allowance

பல்லக்கு

Palanquin

சுத்தசிவப்பு

Scarlet

துடிதுடித்தல்

Fretting and fuming

நீதிமான்

Righteous man

கைப்பாவை

Puppet

மாடி

Storey

சுயசரிதை

Autobiography