சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு

Sweet potato

கல்யாண முருங்கை இலை

Indian coral leaves

முருங்கைக்கீரை

Drumstick leaves

முளைக்கீரை

Amaranth

முள்ளங்கிக்கீரை

Radish leaves

முடக்கத்தான் கீரை

Balloon vine

பொன்னாங்கண்ணிக்கீரை

Dwarf copper leaves

மனத்தத்தக்காளி கீரை

Black nightshade leaves

பிரண்டை

Veldt grape

புளிச்சக்கீரை

Sorrel leaves