வெள்ளை மிளகு

White pepper

துவரம்பருப்பு

Yellow lentil

உப்பு

Salt

உளுத்தம்பருப்பு

Black gram / Black legume

மிளகு

Black Pepper

கடலைப் பருப்பு

Bengal gram / chickpeas

கிசுமிசு

Black Raisins

பாதாம் பருப்பு

Almond

சேமியா

Vermicelli

வசம்பு

Sweet flag