சீரகம்

Cumin seed

சோம்பு

Fennel seed /Anise seed

பெருங்காயம்

Asafoetida

ஏலக்காய்

Cardamom

பிரிஞ்சி இலை

Bay leaf

இலவங்கப்பட்டை

Cinnamon

சுக்கு

Dry ginger

கிராம்பு

Clove

பேரீச்சம்பழம்

Dates

கொத்தமல்லி

Coriander seed